Detale naszych lamp projektujemy w studio Embassy
i toczymyw niewielkich seriach, używając litego mosiądzu
– są solidne, proste i na swój sposób majestatyczne.